مرور برچسب

توریست

رئیس اتاق کرمان: برای گردشگری باید اقدامات جدی انجام شود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معان و کشاورزی استان کرمان با تاکید بر دیدگاه اقتصادی به جای دیدگاه امنیتی نسبت به توریسم خارجی گفت: «کرمان با این همه جاذبه و ظرفیت، مقصد گردشگری در کشور نیست که باید در این بخش اقدامات جدی انجام شود». سیدمهدی…