مرور برچسب

حمله

مهار یوز پلنگ ایرانی در ماهان

به گفته خانم شاکری مدیرکل محیط زیست کرمان یک قلاده پلنگ از دیوار گاوداری در ماهان وارددرگیری ریوی یوز پلنگ ایرانی در ماهان آن شده و با کارگر گاوداری مواجه می‌شود ؛ کارگر گاوداری پلنگ را مهار و به محل نگهداری سگ‌های گاوداری منتقل میکند. وی…