مرور برچسب

خیابان

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر کرمان: پروژۀ خیابان تجلی کند پیش می‌رود

منصور ایرانمنش افزود: درباره‌ی میدان هم پیمانکار اعلام کرده که از ادامه‌ی کار انصراف می‌دهد. قرار شد شهرداری موضوع را پیگیری و نتیجه را به شورا اعلام کند. به گزارش فردای‌کرمان، ایرانمنش در نشست عمومی شورای شهر کرمان درباره‌ی مصوبات جدید و…