مرور برچسب

رالی

به همت مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری استان کرمان و کانون اتومبیل رانی و جهانگردی استان صورت گرفت؛…

اولین جشنواره ورزشی مسابقات رالی خانوادگی بازنشستگان استان کرمان برگزار شد. در اختتامیه این رالی خانوادگی، دکتر خواست خدایی مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری ضمن گرامیداشت سالروز خلیج فارس ، گفت: به دستور دکتر ترکی مدیرعامل…