مرور برچسب

رانندگی

هشدار فرمانده کل انتظامی کشور به خودروسازان: مانع فروش خودروهای ناایمن می‌شویم

وی با بیان اینکه بیش از 99 درصد رانندگان قانون‌مدار هستند، افزود: «حدود یک درصد رانندگان حقوق مردم را رعایت نمی‌کنند و با حرکات غیرمعمول باعث نگرانی خانواده‌ها می‌شوند که پلیس حتما آن‌ها را اعمال قانون خواهد کرد؛ البته اعمال قانون نیز با…