مرور برچسب

رفسنجان

سرمایه‌گذاری 5 هزار میلیارد تومانی در حوزه آب و فاضلاب استان کرمان

به گزارش ایسنا، محمد طاهری در بازدید استاندار کرمان از تصفیه خانه شهر رفسنجان اظهار کرد: شهر رفسنجان از شهرهایی است که متاسفانه در بحث کمی و کیفی دچار چالش آب است، در بخش کمی بخش جزئی از آب این شهرستان از شهرستان دیگری وارد این شهر می شود و…