مرور برچسب

سارقان

معاون شبکه شرکت مخابرات منطقه کرمان عنوان کرد: قطع تلفن هزار مشترک کرمانی به دلیل سرقت کابل

سرقت هر روز کابل مخابرات در کرمان وی با بیان اینکه تقریبا هر روز کابل‌های هوایی مخابرات در شهر کرمان سرقت می‌شود گفت: وظیفه تامین امنیت با دستگاه‌های متولی از جمله نیروی انتظامی است و آنان باید امنیت را به گونه‌ای تامین کنند که…