مرور برچسب

قلعه گنج

طی سه ماه اخیر رخ داد؛مرگ 8 نفر در جاده‌های قلعه‌گنج در اثر برخورد با شترها

برای رفع این مشکل، دادستانی شهرستان ورود کرده است. دادستان قلعه‌گنج اعلام کرد: «شترهای اطراف جاده‌ها جمع‌آوری می‌شود و در مرکز جهاد کشاورزی تحت قرنطینه قرار می‌گیرند». کیومرث قاسمی افزود: «درصورت پیگیری نکردن مالکان شترها برای دور کردن…