مرور برچسب

مبتلا

‌حساب بانکی برای کودکان مبتلا به سوء تغذیه

وی اظهار کرد: هدف از این کار ارتقاء وضعیت تغذیه مادران شیرده و باردار و کودکان دچار سوءتغذیه زیر پنج سال است و رویکرد اصلی کمیته امداد، آموزش شیوه‌های ارتقاء کیفیت مراقبت از مادران باردار، شناسایی زودهنگام مادران مبتلا به سوءتغذیه و اجرای…