مرور برچسب

هواپیما

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی: نماینده‌های مجلس باعث گرانی بلیت هواپیما شدند

رضا جعفرزاده» سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در گفت‌وگو با ایلنا عملیاتی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده بر بلیت‌هواپیما را از سیزدهم دی ماه تایید کرد و گفت: عوارض 5 درصدی شهرداری بر بلیت هواپیما حذف و مالیات 9 درصدی ارزش افزوده برروی بلیت…