مرور برچسب

گردشگری

برشان، مدیر مرکز قنات استان کرمان: سامانۀ منسجمی برای گردشگری قنوات وجود ندارد

به‌گزارش ایرنا کرمان، مدیر مرکز قنات استان کرمان با اشاره به اهمیت قنوات در گردشگری کرمان گفت: «ظرفیت‌های زیادی در حوزه‌ی قنات کرمان وجود دارد، اما با وجود سه قنات ثبت جهانی در استان، متاسفانه سامانه‌ی گردشگری فراگیر و منسجمی برای…